Ga naar hoofdinhoud

Werkgeluk Zeeland: 📢 Betrokkenheid medewerkers, bouwen met de harde kern

 

Betrokken medewerkers zijn tot 43% productiever dan niet-betrokken medewerkers; Hoe betrokken je medewerkers, hoe loyaler. Hierdoor verlaten ze je organisatie minder snel en heb je minder ongewenst verloop; Betrokken medewerkers denken net dat stapje verder dan minder betrokken medewerkers.

 

Om die betrokkenheid te vergroten kan je veel verschillende plannen bedenken en inzetten. Maar niet zonder eerst een medewerker tevredenheidsonderzoek en een werkgeluk meting te doen.

 

Met een goed en laagdrempelig onderzoek als vertrekpunt, weet je waar precies de pijnpunten zitten en voelen medewerkers zich sneller gehoord op het moment dat er gerichte acties worden ingezet die oplossing bieden voor die pijnpunten.

 

Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers is essentieel voor het creëren van een productieve en positieve werkomgeving. Hier zijn de vijf belangrijke punten die de betrokkenheid van medewerkers kunnen vergroten:

 

📢 1.Duidelijke communicatie: Het is belangrijk dat er open en transparante communicatie is binnen de organisatie. Medewerkers moeten op de hoogte worden gehouden van belangrijke informatie, doelen en beslissingen. Door duidelijk te communiceren, voelen medewerkers zich betrokken en gewaardeerd.

 

👏🏻2️ Waardering en erkenning: Het tonen van waardering en erkenning voor het werk van medewerkers is cruciaal. Dit kan op verschillende manieren, zoals het geven van complimenten, het belonen van prestaties of het organiseren van een waarderingsprogramma. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, zijn meer betrokken bij hun werk.

 

🌱3️ Ontwikkelingsmogelijkheden: Het bieden van kansen voor groei en ontwikkeling is een belangrijk aspect van betrokkenheid. Medewerkers willen zich blijven ontwikkelen en uitdagen in hun werk. Door het aanbieden van trainingen, workshops, mentorprogramma’s en loopbaanbegeleiding kunnen medewerkers hun vaardigheden verbeteren en gemotiveerd blijven.

 

🐎4️ Autonomie en verantwoordelijkheid: Het geven van autonomie en verantwoordelijkheid aan medewerkers kan hun betrokkenheid vergroten. Medewerkers willen het gevoel hebben dat ze invloed hebben op hun werk en beslissingen kunnen nemen. Door vertrouwen en ruimte te geven, kunnen medewerkers zich meer betrokken voelen bij hun taken en verantwoordelijkheden.

 

🔗5️ Teamwerk en samenwerking: Het bevorderen van een cultuur van teamwerk en samenwerking kan de betrokkenheid van medewerkers stimuleren. Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben om samen te werken, ideeën uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Dit creëert een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid bij het gezamenlijke doel van de organisatie.

 

Door aandacht te besteden aan deze vijf punten en gerichte oplossingen aan te dragen voor de pijnpunten die in beeld zijn gebracht in het betrokkenheidsonderzoek, kunnen organisaties de betrokkenheid van medewerkers vergroten en een positieve werkomgeving creëren.

#BetrokkenheidVanMedewerkers #Communicatie #Waardering #Ontwikkeling #Autonomie #Teamwerk #Samenwerking

 

Back To Top