skip to Main Content

Stel dat je dit zou kunnen uitvergroten?!

Medewerkers die werken in zorg en welzijn zijn gelukkig

Mensen die werken in de publieke sector, zoals bestuurders, directie, HRM, maar ook verpleegkundigen en verzorgenden, ervaren veel werkgeluk. De verschillen in werkgeluk zijn weliswaar klein, maar werken in de publieke sector scoort hoger, dan in de private sector.

Werkgeluk van je personeel kun je gemakkelijk verhogen. Door het toestaan van autonomie, genoeg tijd bieden voor het werk en gezamenlijk leren van problemen en successen, neemt werkgeluk en plezier in het werk toe (Driessen 2018).

Goed nieuws voor de zorg niet waar? Als iedereen dat zou weten dan hadden we de vacatures misschien zo gevuld? Maar wat doen we nu met deze USP in Zeeland? Ik zeg, benutten en uitvergroten!

Zoek jij zelf werkgeluk? Upload dan nu je CV of bel voor meer informatie 06-52346720

Stel Dat Je Dit Zou Kunnen Uitvergroten?!
Back To Top