skip to Main Content

Wat is jouw leervermogen voor…?

een leven lang leren ook op het werk

Voor alle Nederlanders die zichzelf willen (bij)scholen, komt er een ontwikkelbudget van 1000 tot 2000 euro per jaar. Zowel werkenden als niet werkenden kunnen dit inzetten om bijvoorbeeld een MBO-diploma of een sector-erkend certificaat te halen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Het kabinet hoopt hiermee dat mensen in een krimpberoep zich eerder laten omscholen, zodat gedwongen ontslag voorkomen kunnen worden. Meer mensen moeten de weg gaan vinden naar financiering voor studeren. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. (rijksoverheid, 2019).

Wat Is Jouw Leervermogen Voor…?
Back To Top