skip to Main Content

Cold Turkey of met hulp van je werkgever?

Zo ziet de gezonde werkvloer er in de toekomst uit.

Een gezonder Nederland dat is wat het bedrijfsleven en overheid samen willen bereiken. In het preventieakkoord dat vorig jaar is afgesloten, hebben partijen met elkaar ambities afgesproken om deze doelstelling waar te maken. Dit betekent meer aandacht voor vitaliteit op de werkvloer. Het preventiekakkoord gaat vooral over drie thema’s: roken, alcohol en overgewicht/obesitas. Hierbij de belangrijkste ambities op roken en overgewicht waar het bedrijfsleven mee te maken krijgt.

  1. Gebouwen en terreinen van bedrijven moeten rookvrij gemaakt worden. In combinatie met het bieden van stoppen-met-rokenondersteuning voor werknemers.
  2. De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde ontwikkelt een toolkit voor bedrijfsartsen met materiaal gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werkenden door stoppen met roken.
  3. Werknemers en werkgevers worden gestimuleerd om actiever van en naar het werk te gaan. Ruim 60% van de werknemers woont binnen 15 km van het werk. Dit kan gestimuleerd worden door een fiets aan te schaffen via het werk (preventieakkoord, 2018)

Vitale werknemers zorgen voor een vitale organisatie. De belangrijkste kostenpost voor organisaties zijn veelal de personeelskosten. Inzet op vitaliteit zorgt voor minder verzuim door ziekte. Daarnaast zijn medewerkers klantgerichter en dat heeft als gevolg meer tevreden klanten. Investeren in vitale medewerkers loont.

Cold Turkey Of Met Hulp Van Je Werkgever?
Back To Top